Chór Parafialny Vocantes

Chór mieszany „VOCANTES”

Dyrygent: prof. Leszek Bajon Prezes: Stanisław Czarnecki

Chór przy parafii św. Jakuba Apostoła w Murowanej Goślinie został założony w 1926 roku z inicjatywy ówczesnego proboszcza ks. Piotra Adamka.  Pierwszym dyrygentem był Anzelm Kędzierzyński, następni to: Władysław   Konieczka, Symforian Kowalski, Franciszek Wilczyński, Elżbieta Wtorkowska.  Głównym celem powstania chóru było wzbogacanie śpiewem liturgii mszalnej oraz udział w świętach narodowych. W 1986 roku chór przyjął nazwę „Vocantes”. Od 2003 roku prowadzenia chóru podjął się profesor Akademii Muzycznej w Poznaniu Leszek Bajon. Od tego momentu chór działa przy Ośrodku Kultury w Murowanej Goślinie. Brał udział w różnych konkursach i przeglądach m.in. I Ogólnopolskim Konkursie „Ars Liturgica” w Toruniu, V Ogólnopolskim Przeglądzie Chórów Kościelnych pieśni pokutnej i pasyjnej w Żorach, II Ogólnopolskim Przeglądzie pieśni sakralnej „VOX DOMINI” w Prusicach zdobywając I wyróżnienie w kategorii chórów mieszanych. W czerwcu 2014 roku chór wziął udział w 3 Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej „0 złotą wstęgę Solczy” w Ejszyszkach (Litwa). Najdłuższą w swojej historii podróż zespół odbył w 2015 roku.  Był to wyjazd warsztatowy do Hiszpanii. Chór miał okazję zaśpiewać w kaplicy klasztoru Opactwa Benedyktynów na słynnej górze Montserrat w Katalonii, a także w przepięknym wnętrzu kościoła w CalielL