Biuro parafialne

Biuro Parafii Farnej
pod wezwaniem Św. JAKUBA  APOSTOŁA
w Murowanej Goślinie

Czynne:

ŚRODY  i  PIĄTKI

w godz.:   od    9.00  do  10.30

                 od  16.00  do  17.30

(z wyjątkiem popołudnia pierwszych piątków miesiąca)

Historia Kościoła Parafialnego pod wezwaniem Św. Jakuba Apostoła

Dokładna data erygowania parafii i fundacji pierwszego kościoła nie jest znana. Przyjąć należy, że parafia i kościół powstały w XII lub XIII wieku. Wiadomo jednak iz już w 1628 roku w tym miejscu stał kościół wybudowany w stylu późnogotyckim. Gdy w 1727 roku odbyła się wizytacja kanoniczna pojawiła się wiadomość: „Ecclesia consecrata” (z łac.Kościół konsekrowano) jednak zapiski nie podają bardziej szczegółowej daty.

W latach 1725 -1726 dobudowano do kościoła barokowe prezbiterium

b-10

oczywiście od lat 1720 do dziś zmieniło się ono zostało zmodernizowane nie mniej zarysy projektu architekta Pompeo Ferrari widoczne są do dziś.

Kościół został wielokrotnie przebudowany i rozbudowywany jedną z większych zmian dokonał w latach 1830-1831 ksiądz proboszcz Aleksy Urbański. Jak podaje serwis internetowy Murowana-Goślina.com „W trakcie przebudowy prowadzonej przez księdza proboszcza Urbańskiego rozebrana została wieża i przedłużono nawę o całą jej pierwotną długość. Ciosy kamienne z rozebranej wieży wykorzystano na fundamenty i ścianę szczytową od strony zachodniej. W XIX wieku pobudowano wieżyczkę na stromym dachu prezbiterium oraz wolno stojącą 3 kondygnacyjną dzwonnicę. Cały obiekt kościoła otoczono murem z 2 bramami.W roku 1860 zbudowano dzwonnicę, która została rozebrana jednak przez okupanta w czasie II wojny światowej. W roku 1890 dobudowana została zakrystia. Podczas II wojny światowej okupanci zamienili kościół na magazyn. Po wojnie Kościół znów został przywrócony na łono wiary. A w latach 1958-1965 odnowiono i regotyzowano.

O świetności świątyni świadczą zabytkowe

  • ołtarz główny w stylu barokowym pochodzący z przełomu XVII i XVIII wieku z obrazem św. Jakuba Apostoła
  • na ołtarzu barokowe relikwiarze z XVIII wieku,
  • dwa boczne ołtarze barokowe
  • stalle późnorenesansowe z połowy XVII wieku
  • renesansowy nagrobek Urszuli z Ostrorogów Lwowskich Potulickiej, małżonki ówczesnego właściciela Murowanej Gośliny Piotra Potulickiego, wojewody kaliskiego, znajdujący się dziś na wschodniej ścianie goślińskiego kościoła
  • dzwon późnobarokowy z 1791 roku

Odpust ku czci św. Jakuba Apostoła jest obchodzony – 25.VII

O Parafii – historia

Parafia św. Jakuba w Murowanej Goślinie jest jedną z 6 parafii leżącej w granicach dekanatu goślińskiego. Kościół parafialny zbudowany w 1605 roku. Rozbudowany w latach 1724-1726, 1830-1831, 1910 i gruntownie odrestaurowany w latach 1951-1961 oraz 1983-1984.

 jp1

Patron Jakub Większy (Starszy) (zm. 43 lub 44) – jeden z 12 apostołów Jezusa Chrystusa, syn Zebedeusza i Salome, brat Jana Ewangelisty. Jakub Większy, apostoł, był bratem świętego Jana (Mt 4, 21-22), synem rybaka Zebedeusza. Mieszkał prawdopodobnie nad Jeziorem Galilejskim. Matką jego była Salome, należąca do grona osób towarzyszących i posługujących Jezusowi (Mk 15, 40). Należał do uprzywilejowanych uczniów Chrystusa, którzy byli świadkami wskrzeszenia córki Jaira (Mk 5,37) przemienienia na górze Tabor (Mt 17, 1; Mk 9, 1; Łk 9, 28) oraz modlitwy w Ogrójcu (Mt 16, 1-37). Jakub i Jan znani byli z porywczego charakteru, dlatego też Chrystus nazwał ich Synami Gromu (Łk 9, 53; Mk 3, 17 – Bene-Regesz). Herod Agryppa I wnuk Heroda Wielkiego, kazał ściąć go mieczem (Dz 12, 1-2) podczas pierwszego prześladowania. Tradycja utrzymuje, że apostoł przed śmiercią żałował swego kata, który wzruszony taką postawą, nawrócił się na wiarę chrześcijańską. Relikwie świętego Jakuba są czczone w Santiago de Compostela (Hiszpania) dokąd zostały przewiezione z Jerozolimy w VII w.

sw.jakub

Jest patronem Hiszpanii i Portugalii, oraz walk z islamem, zakonów rycerskich, opiekunem pielgrzymów. W Kościele łacińskim jego święto obecnie obchodzone jest 25 lipca.