Historia Kościoła Parafialnego pod wezwaniem Św. Jakuba Apostoła

Dokładna data erygowania parafii i fundacji pierwszego kościoła nie jest znana. Przyjąć należy, że parafia i kościół powstały w XII lub XIII wieku. Wiadomo jednak iz już w 1628 roku w tym miejscu stał kościół wybudowany w stylu późnogotyckim. Gdy w 1727 roku odbyła się wizytacja kanoniczna pojawiła się wiadomość: „Ecclesia consecrata” (z łac.Kościół konsekrowano) jednak zapiski nie podają bardziej szczegółowej daty.

W latach 1725 -1726 dobudowano do kościoła barokowe prezbiterium

b-10

oczywiście od lat 1720 do dziś zmieniło się ono zostało zmodernizowane nie mniej zarysy projektu architekta Pompeo Ferrari widoczne są do dziś.

Kościół został wielokrotnie przebudowany i rozbudowywany jedną z większych zmian dokonał w latach 1830-1831 ksiądz proboszcz Aleksy Urbański. Jak podaje serwis internetowy Murowana-Goślina.com „W trakcie przebudowy prowadzonej przez księdza proboszcza Urbańskiego rozebrana została wieża i przedłużono nawę o całą jej pierwotną długość. Ciosy kamienne z rozebranej wieży wykorzystano na fundamenty i ścianę szczytową od strony zachodniej. W XIX wieku pobudowano wieżyczkę na stromym dachu prezbiterium oraz wolno stojącą 3 kondygnacyjną dzwonnicę. Cały obiekt kościoła otoczono murem z 2 bramami.W roku 1860 zbudowano dzwonnicę, która została rozebrana jednak przez okupanta w czasie II wojny światowej. W roku 1890 dobudowana została zakrystia. Podczas II wojny światowej okupanci zamienili kościół na magazyn. Po wojnie Kościół znów został przywrócony na łono wiary. A w latach 1958-1965 odnowiono i regotyzowano.

O świetności świątyni świadczą zabytkowe

  • ołtarz główny w stylu barokowym pochodzący z przełomu XVII i XVIII wieku z obrazem św. Jakuba Apostoła
  • na ołtarzu barokowe relikwiarze z XVIII wieku,
  • dwa boczne ołtarze barokowe
  • stalle późnorenesansowe z połowy XVII wieku
  • renesansowy nagrobek Urszuli z Ostrorogów Lwowskich Potulickiej, małżonki ówczesnego właściciela Murowanej Gośliny Piotra Potulickiego, wojewody kaliskiego, znajdujący się dziś na wschodniej ścianie goślińskiego kościoła
  • dzwon późnobarokowy z 1791 roku

Odpust ku czci św. Jakuba Apostoła jest obchodzony – 25.VII