Chór Parafialny Vocantes

Chór mieszany „VOCANTES”

Dyrygent: prof. Leszek Bajon Prezes: Stanisław Czarnecki

Chór przy parafii św. Jakuba Apostoła w Murowanej Goślinie został założony w 1926 roku z inicjatywy ówczesnego proboszcza ks. Piotra Adamka.  Pierwszym dyrygentem był Anzelm Kędzierzyński, następni to: Władysław   Konieczka, Symforian Kowalski, Franciszek Wilczyński, Elżbieta Wtorkowska.  Głównym celem powstania chóru było wzbogacanie śpiewem liturgii mszalnej oraz udział w świętach narodowych. W 1986 roku chór przyjął nazwę „Vocantes”. Od 2003 roku prowadzenia chóru podjął się profesor Akademii Muzycznej w Poznaniu Leszek Bajon. Od tego momentu chór działa przy Ośrodku Kultury w Murowanej Goślinie. Brał udział w różnych konkursach i przeglądach m.in. I Ogólnopolskim Konkursie „Ars Liturgica” w Toruniu, V Ogólnopolskim Przeglądzie Chórów Kościelnych pieśni pokutnej i pasyjnej w Żorach, II Ogólnopolskim Przeglądzie pieśni sakralnej „VOX DOMINI” w Prusicach zdobywając I wyróżnienie w kategorii chórów mieszanych. W czerwcu 2014 roku chór wziął udział w 3 Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej „0 złotą wstęgę Solczy” w Ejszyszkach (Litwa). Najdłuższą w swojej historii podróż zespół odbył w 2015 roku.  Był to wyjazd warsztatowy do Hiszpanii. Chór miał okazję zaśpiewać w kaplicy klasztoru Opactwa Benedyktynów na słynnej górze Montserrat w Katalonii, a także w przepięknym wnętrzu kościoła w CalielL

O Parafii – historia

Parafia św. Jakuba w Murowanej Goślinie jest jedną z 6 parafii leżącej w granicach dekanatu goślińskiego. Kościół parafialny zbudowany w 1605 roku. Rozbudowany w latach 1724-1726, 1830-1831, 1910 i gruntownie odrestaurowany w latach 1951-1961 oraz 1983-1984.

 jp1

Patron Jakub Większy (Starszy) (zm. 43 lub 44) – jeden z 12 apostołów Jezusa Chrystusa, syn Zebedeusza i Salome, brat Jana Ewangelisty. Jakub Większy, apostoł, był bratem świętego Jana (Mt 4, 21-22), synem rybaka Zebedeusza. Mieszkał prawdopodobnie nad Jeziorem Galilejskim. Matką jego była Salome, należąca do grona osób towarzyszących i posługujących Jezusowi (Mk 15, 40). Należał do uprzywilejowanych uczniów Chrystusa, którzy byli świadkami wskrzeszenia córki Jaira (Mk 5,37) przemienienia na górze Tabor (Mt 17, 1; Mk 9, 1; Łk 9, 28) oraz modlitwy w Ogrójcu (Mt 16, 1-37). Jakub i Jan znani byli z porywczego charakteru, dlatego też Chrystus nazwał ich Synami Gromu (Łk 9, 53; Mk 3, 17 – Bene-Regesz). Herod Agryppa I wnuk Heroda Wielkiego, kazał ściąć go mieczem (Dz 12, 1-2) podczas pierwszego prześladowania. Tradycja utrzymuje, że apostoł przed śmiercią żałował swego kata, który wzruszony taką postawą, nawrócił się na wiarę chrześcijańską. Relikwie świętego Jakuba są czczone w Santiago de Compostela (Hiszpania) dokąd zostały przewiezione z Jerozolimy w VII w.

sw.jakub

Jest patronem Hiszpanii i Portugalii, oraz walk z islamem, zakonów rycerskich, opiekunem pielgrzymów. W Kościele łacińskim jego święto obecnie obchodzone jest 25 lipca.