KOLĘDA  2018 / 2019

 

Odwiedziny duszpasterskie dobiegają końca – kolęda jeszcze w poniedziałek (od godz. 15.00) i wtorek (od godz. 16.00) – są to odcinki, które wypadły przez chorobę Proboszcza.

W środę (od godz. 15.00) udamy się do TYCH, którzy  nam zgłosili swoją nieobecność w terminie i prosili o później.

28.01.2019r. Poniedziałek 15.00 1. Huciska, Huta Pusta, Czernice, Okoniec

2. Raduszyn – Blok nr 1/C–D

29.01.2019r. Wtorek 16.00 !!! 1. Starczanowo – Leśniczówka, Mściszewo – ulice: Mieczykowa i Radzimska

2. Złotoryjsko

30.01.2019r. Środa 15.00